Liczba odwiedzin strony: 13091 Osób na stronie: 8
 

AS. Rzeczoznawstwo motoryzacyjne i maszynowe.
Smyczyński A., mgr inż.

 
 
AS. Rzeczoznawstwo motoryzacyjne i maszynowe.
Smyczyński A., mgr inż.
 
gen. Dwernickiego 17
45-049 Opole
Profesja:   rzeczoznawca

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 6 poz. 54 - Wypłaty z Funduszu Żeglugi Śródlądowej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wypłat z Funduszu Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2004 r.) Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa:   1)   wysokości stawek jednostkowych do obliczania wypłat z Funduszu Żeglugi...
Monitor Polski 1995 Nr 6 poz. 93 - Uznanie za rezerwat przyrody
ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. (M.P. z dnia 10 lutego 1995 r.) Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 89, poz. 415) zarządza się, co następuje: § 1.  Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Pupy" obszar lasu z fragmentami...